Input your search keywords and press Enter.

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับการเยี่ยมคำนับจาก ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐอเมริกา/กรุงเทพมหานคร

ที่ห้องรับรอง กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาวาเอก Matthew A. Barker ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐอเมริกา (ผชท.สหรัฐ)/กรุงเทพมหานคร และคณะได้มาเยี่ยมคำนับ รวมทั้งได้นำหนังสือของ ผบ.กองเรือที่ 7 กองเรืออินโดแปซิฟิก แสดงความยินดีกับ พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้แจ้งความต้องการของ ผบ.กองเรือที่ 7 กองเรืออินโดแปซิฟิก ที่จะเดินทางมาเยี่ยมคำนับ ผบ.กร.ในโอกาสต่อไป


นอกจากนี้ทาง ผชท.สหรัฐและคณะ ได้มีการสนทนาระหว่างการเยี่ยมคำนับโดยทาง ผชท.สหรัฐ ได้แจ้งว่าในห้วงหลังปีใหม่ ทร.สหรัฐ จะมีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับ ทร.มากขึ้น เช่นการเยือนเมืองท่าในประเทศไทยของเรือรบ ทร.สหรัฐ รวมทั้งได้มีการหารือในโครงการการจะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่ ทร. และการให้การสนับสนุนการซ่อมทำ บ.Dornier ของ ทร. ตามโครงการ MSI


การนี้ ผบ.กร.กล่าวยินดีที่ได้รับทราบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง ทร.และ ทร.สหรัฐ ที่จะเพิ่มมากขึ้น ส่วนการมาเยือนของเรือรบสหรัฐ และโครงการความร่วมมือต่าง ๆ จะขอให้ดำเนินการผ่านตามช่องทางทางการทูตต่อไป