Input your search keywords and press Enter.

เลขา ” นุ้ก” ขึ้น รองนายก ทต.บางเสร่ พร้อมลุยทำงาน

นายกตั้ม ทต.บางเสร่ แต่งตั้ง รองนายก เลขานุการ ลุยทำงานพัฒนาท้องถิ่นเพื่อชาวบางเสร่
ที่ เทศบาลตำบลบางเสร่ (ทต.บางเสร่) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ พร้อมด้วย นายเพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ รองนายกเทศมนตรี และเลขานุการ นายก ทต.บางเสร่ ท่านใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อเข้ามาช่วยในการบริหารงานของเทศบาล ได้แก่ นางภารดี อินอนงค์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ นางนฤมล จตุทอง (นุ้ก) ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ และ นายประจักษ์ ศรีจินดา ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ


รอง “นุ้ก” นางนฤมล จตุทอง รองนายกเทศมนตรี ฯ กล่าวว่า ในวันนี้ รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง สำหรับความไว้วางใจที่ให้ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ ดิฉันจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ จาก ม.กรุงเทพ ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ม.บูรพา ผู้บริหารห้างทองปัญญา สาขาบางเสร่ ซึ่งก่อนหน้านี้ตนเองได้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี ก่อนจะขึ้นมารับตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีฯ ซึ่งนโยบายส่วนตัวนั้นจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และส่วนรวมต้องมาก่อนเสมอ นอกจากนั้น ดิฉันเชื่อเสมอว่า ถ้าคนสำราญงานสำเร็จ ด้วยความรัก ความสามัคคี รวมถึงขวัญกำลังใจ ของพวกเราทุกคนในเทศบาล ต้องสำคัญเสมอ และจะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางเสร่ ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป


สำหรับ นางภารดี อินอนงค์ หรือน้อง รองนายกเทศมนตรีฯ กล่าวว่า ตนเองจบการศึกษาอนุปริญญาจากวิทยาลัยเทคนิคสยาม สาขาบัญชี ปริญญาตรี จากราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยเริ่มทำงานที่ บริษัท ยูเนี่ยน อุตสาหกรรมสิ่งทอบางปู ในตำแหน่งต้นทุนโรงงานจากนั้นได้เข้าทำงานที่ โรงแรม แมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพ ซึ่งเป็นโรงแรมที่ติดอันดับ 1 ของโลก ในหลายๆตำแหน่ง เป็นเวลากว่า 20 ปี ก่อนมาลงสมัครเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านตลาดบางเสร่ และเข้ามาดำรงตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม จนถึงปัจจุบัน ซึ่งตนเองเป็นคนบางเสร่ โดยกำเนิด เป็นบุตรสาวของ นายใหญ่ อินอนงค์ กำนันปกครองตำบลบางเสร่คนแรก และเป็นอาของ นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ ซึ่งตนพร้อมจะเข้ามาช่วยงานและร่วมพัฒนาท้องถิ่นบางเสร่ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ต่อไป


ด้าน นายประจักษ์ ศรีจินดา หรือทนายช้าง ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ ทนายความและผู้บริหาร บ้านช้างเรสซิเด้นท์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจจาก ท่านนายกเทศมนตรีฯ ให้เข้ามาเป็นส่วนร่วมของทีมผู้บริหาร และได้ร่วมทำงานกับเทศบาลตำบลบางเสร่ แม้ผมจะเคยทำงานในต่างประเทศ มาหลายสิบปี และเรียนจบกฎหมายมา แต่ก็ยังด้อยประสบการณ์ในการทำงานด้านการเมือง จึงอยากจะขอให้ทุกๆ ท่านได้ช่วยให้คำชี้แนะ ในการทำงานกับผมด้วย ซึ่งตัวผมเองพร้อมจะแก้ไข ร่วมมือร่วมใจ ทำงานกับเทศบาลตำบลบางเสร่ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสร่ของเรา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน สมกับการเป็นส่วนหนึ่งของ เขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออก ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้ด้วย


นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ หรือนายกตั้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ กล่าวว่า วันนี้แต่ละท่านที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง คณะผู้บริหารล้วนแต่มีความรู้ความสามารถ ที่จะร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางเสร่ ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อให้การบริหารงานและกิจการของเทศบาลตำบลบางเสร่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุผลและเกิดประโยชน์ แก่ประชาชนโดยทั่วกัน