Input your search keywords and press Enter.

เมืองพัทยา เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ต้อนรับการเปิดประเทศ

นายกเมืองพัทยา แจงผู้ปกครอง เมืองพัทยา ต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ต้อนรับการเปิดประเทศและพิจารณาเปิดการเรียนการสอน ชี้วัคซีนไฟเซอร์กว่า 80% ถูกกระจายให้เด็กนักเรียนแล้ว เร่งเดินหน้าโดส 3-4 แนะผู้ปกครองที่ยังไม่ได้วัคซีนให้ติดต่อช่องทางต่างๆ จากเมืองพัทยา


วันที่ 20 ต.ค.64 มีรายงานว่า นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์กับนักเรียน สังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา โดยได้พูดคุยกับประชาชน ซึ่งเป็นผู้ปกครองที่นำบุตรหลาน มาเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เป็นวันที่ 2


นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวทักทายพร้อมพูดคุยกับกลุ่มผู้ปกครองว่า เมืองพัทยาได้ดำเนินการให้วัคซีนกับประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อรับการเปิดประเทศที่จะถึงวันที่ 1 พ.ย.64 ขณะนี้สำหรับประชาชนทั่วไปได้เร่งฉีดเพิ่มเติมในเข็มที่ 3-4 สำหรับผู้ที่ได้วัคซีนโควิด-19 ซึ่งเข็มที่ 4 จะเป็นในส่วนของกลุ่มเฉพาะ


และสำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่ได้รับวัคซีน สามารถติดต่อช่องทางต่างๆ จากเมืองพัทยา เพื่อเข้ารับบริการวัคซีน งได้ด้วยเช่นกัน เพื่อร่วมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้มากที่สุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในพื้นที่มากที่สุด