Input your search keywords and press Enter.

สัตหีบ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.64 ณ บริเวณด้านข้าง องค์พระพุทธรูปแกะสลักพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา(พระฉาย) หน้าผาเขาชีจรรย์ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้มีกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปลูกต้น ทองอุไร โดย มี นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยมี พลเรือโทพงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ นาย ธณพง โคตรมณี นายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์ พ. ต. อ.สันติ ชูเชิด ผกก.สภ.นาจอมเทียน นาย ธนพัฒน์ บรรบุปผา กำนันตำบลนาจอมเทียน ร่วมถึงหน่วยงาน ผู้ประกอบการต่างๆ ร่วมถึงจิตอาสาและประชาชนทั่วไป ร่วมใส่เสื้อสีเหลือง ทำกิจกรรมดังกล่าว


สำหรับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนรักธรรมชาติ และมีส่วนร่วมในการบำรุงดูแลรักษาและอนุรักษ์ป่าในชุมชน ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้สิ่งแวดล้อมสวยงามร่มรื่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ และเป็นการปลูกต้นไม้ต่อเนื่อง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ตามที่กำหนดไว้จำนวน 2,000 ต้น