Input your search keywords and press Enter.

เมืองพัทยา ระดมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กนักเรียนเกาะล้าน 103 คน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ก่อนเปิดการเรียนการสอน

ตามที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เร่งรัดผลักดันสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่ โดยชุมชนเกาะล้านถูกกำหนดเป็นพื้นที่นำร่องโครงการหมู่บ้านสีฟ้า หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 โดยระดมกระจายวัคซีนป้องกันให้กับประชาชนผู้อยู่อาศัยบนเกาะอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ในส่วนของโครงการพัทยาไม่ทิ้งกัน ที่ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กนักเรียน อายุ 12-18 ปี ตั้งแต่ชั้น ป.3-ม.6 นั้น


มีรายงานว่า โรงพยาบาลเมืองพัทยา และสำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้ประสานการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 จำนวน 103 โดส ให้กับศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนให้นักเรียนของโรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) ที่ผ่านการอนุญาตและแสดงเจตน์จำนงจากผู้ปกครองให้บุตรหลานเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับจากภาครัฐรวม 103 คน


ทั้งนี้ ในส่วนของการสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่ในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา พบว่าเมืองพัทยาได้กำหนดการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กนักเรียนในวันที่ 19-20 ต.ค.2564 สิ่งสำคัญคือเป็นการสร้างควาอมปลอดภัยในโรงเรียน บ้านและครอบครัว เป็นไปตามมาตรการการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่จะให้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในเดือน พ.ย.64 นี้