Input your search keywords and press Enter.

หน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบ่อวินและชมรมคนไทยไม่ทิ้งกันได้มุ่งหน้าสู่ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่นมอบถุงยังชีพกว่า700ชุดพร้อมน้ำดื่ม   

นายณัฐกิตติ เตียวประเสริฐ ประธานชมรมคนไทยทิ้งกันและ อาสาสมัครศีลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบ่อวิน ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮค จ.ขอนแก่น นอกจากนี้ยังร่วมกันลงพื้นที่ไปให้กำลังประชาชนที่ถูกน้ำท่วมบ้านในครั้งนี้ด้วย ขณะที่พื้นที่ อ.บ้านแฮด มีมวลน้ำไหล เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้ว 4 หมู่บ้าน และเอ่อเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎรเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมสูงไม่สามารถสัญจรไป-มาได้ พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมเสียหายกว่า 1,300 ราย ทางหน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึง จุดบ่อวิน และ ชมรมคนไทยไม่ทิ้งกัน ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น