Input your search keywords and press Enter.

หน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบ่อวินและชมรมคนไทยไม่ทิ้งกันลงพื้นที่อำเภอบ้านหมี่นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายณัฐกิตติ เตียวประเสริฐ ประธานชมรมคนไทยไม่ทิ้งกัน และ อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึง จุดบ่อวิน ลงพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ตลอดจนให้กำลังใจ และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุ “เตี้ยนหมู่” ในช่วงนี้ 

 

ผลกระทบจากสถานการณ์พายุ “เตี้ยนหมู่” ที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก กระจายครอบคลุม 28 จังหวัด ซึ่งขณะนี้ แม้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ใน 5 จังหวัด แต่ยังคงเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอีก 23 จังหวัด ดำเนินการนำถุงยังชีพไปมอบเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยได้มีการมอบถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อการยังชีพ จำนวน 600 ชุด ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ติดกับคลองชัยนาท-ป่าสัก โดยในปีนี้หมู่บ้านนี้ถูกน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ10ปี และท่วมมากกว่าปี2553-2554 อีกด้วย มีระดับน้ำท่วมสูงกว่า3เมตร ทำให้การเข้าออกต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน โดยมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำนำเรือมาคอยบริการช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่มีเรือ ซึ่งชาวบ้านได้บอกว่าถูกน้ำท่วมมานาน5วันแล้ว ระดับน้ำที่ท่วมก็มีระดับน้ำท่วมสูงมากกว่าปี2553-2554อีกด้วย บ้านชั้นเดียวไปสามารถอยู่ในบ้านได้ต้องออกไปนอนริมถนน หรือไปพักอาศัยกบ้านญาติแทน และน้ำที่ท่วมที่นา น่าจะใช้เวลานานเป็นเดือนกว่าจะลดและแห้งกับมาเป็นปกติเพราะจุดนี้เป็นที่ต่ำ

ด้าน สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 เป็นต้นมา มีพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด 11 อำเภอ 94 ตำบล มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 60,334 ครัวเรือน มีพื้นที่ทางการเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย 507,538 ไร่ ด้านปศุสัตว์ 2,904 ราย และด้านประมง 7,487.3 ไร่ ซึ่งขณะนี้ สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 8 อำเภอ ยังเหลืออีก 3 อำเภอที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหายในส่วนบ้านเรือนและความเสียหายต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป