Input your search keywords and press Enter.

พัทยาบูสเตอร์โดส 3 ให้ชาวเกาะล้านเดินหน้าหมู่บ้านสีฟ้า 100%

นายกเมืองพัทยา นั่งเรือข้ามฟากตรวจเยี่ยมการให้บริการวัคซีนแอสตร้าซิเนก้า บูสเตอร์ช็อต โดสที่ 3 ให้ประชาชนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 โดส เดินหน้าหมู่บ้านสีฟ้า หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19


ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้คัดเลือกชุมชนเกาะล้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของเมืองพัทยา เป็นพื้นที่นำร่องโครงการหมู่บ้านสีฟ้า หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 ที่ผ่านมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ผลักดันให้มีการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 สู่ประชาชนอย่างครอบคลุมและรวดเร็ว ซึ่งเป็นไปตามแผนการเปิดเมืองท่องเที่ยวในวันที่ 1 พ.ย.64 โดยมีการจัดระบบให้บริการทั้งวัคซีนจากส่วนกลางผ่านระบบหมอพร้อม และวัคซีนทางเลือกผ่านระบบเมืองพัทยาพร้อม เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ซึ่งมีข้อมูลรายงานว่าประชาชนชาวเกาะล้านได้รับวัคซีนไปแล้วมากกว่า 80% นั้น


ล่าสุด วันที่ 5 ต.ค.64 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา คณะทำงานนายกเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้นัดหมายท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) เพื่อขึ้นเรือเร็วเดินทางไปยังชุมชนเกาะล้านในการให้บริการบูสเตอร์ช็อต โดสที่ 3 วัคซีนแอสตร้าซิเนก้า ให้ประชาชนชาวเกาะล้านที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว 2 โดส โดยพบว่าประชาชนชาวเกาะล้านตามคุณสมบัติดังกล่าวได้เตรียมตัวมารอรับวัคซีนกันอย่างเป็นระเบียบตั้งแต่เช้า


ทั้งนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ลงพื้นท่ีพูดคุยสอบถามและทักทายประชาชนชาวเกาะล้านที่มารับวัคซีน พร้อมทั้งยืนยันว่าในขณะนี้เมืองพัทยาได้รับการจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลางมาอย่างต่อเนื่อง และจะได้เร่งกระจายให้ประชาชนมากที่สุดและเร็วที่สุดเพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มหมู่ในการที่จะเปิดเมืองท่องเที่ยวในวันที่ 1 พ.ย. 64 นี้
ก่อนที่จะให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับสื่อมวลชนว่า ชุมชนเกาะล้าน ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโครงการหมู่บ้านสีฟ้า หมู่บ้านนี้ปลอดโควิด-19 ขณะนี้เมืองพัทยาได้ให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว 100% และในวันนี้ได้ทำการฉีดเพิ่มโดสที่ 3 ให้ประชาชนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มที่ลงทะเบียนแจ้งความรวมทั้งสิ้น 980 ราย รวมทั้งวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับผู้สูงอายุติดบ้านในกลุ่มสังคมสงเคราะห์ และวัคซีนจากภาครัฐสำหรับกลุ่มคนต่างด้าว โดยวันแรกให้บริการไปทั้งสิ้น 782 ราย และในวันนี้อีก 444 ราย ถือว่าภาพรวมของเกาะล้านนั้น ประชาชนได้รับวัคซีนเกินกว่า 100% แล้ว