Input your search keywords and press Enter.

แต่งตั้งรองเจ้าคณะอำเภอศรีราชา เหล่าข้าราชการ นักการเมืองทัองถิ่นแห่ร่วมงาน

ที่บริเวณวัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระราชสารโสภณ ครองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมอบตราตั้ง รองเจ้าคณะอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้แก่ พระครูมธุรสธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) โดยมีพระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา พระครูพินิจสมาจาร รองเจ้าคณะอำเภอศรีราชา เข้าร่วมพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ดร.ฉวีวรรณ คำพา ประธานบริหารในเครือฉวีวรรณ กรุ๊ป นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 (ศรีราชา) จังหวัดชลบุรี นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รวมถึงข้าราชการ นักการเมืองทัองถิ่น และประชาชนเข้าร่วมในพิธี
ทั้งนี้สืบเนื่องจาก มติในที่ประชุมสงฆ์ในการที่จะดูแลบำรุงรักษาศาสนา และเผยแพร่ศาสนาให้กับประชาชน ให้เป็นไปได้ด้วยดี และถูกต้องตามพระธรรมวินัย กฎระเบียบมหาเถรสมาคม จึงเห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งพระครูมธุรสธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) ขึ้นรับตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป