Input your search keywords and press Enter.

กู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบ่อวินเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม

 

เมื่อวันที่ 2กันยายน ที่จุดบริการประชาชน กู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึง จุดบ่อวิน ได้มีประชาชนได้นำ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม มาร่วมบริจาค เพื่อช่วยชาวอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอ โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เริ่มมีระดับทรงตัวและลดลงเป็นระยะ แต่ชาวบ้านในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในที่ลุ่มต่ำ ริมฝั่งลำน้ำมูล ก็ยังคงได้รับผลกระทบ ถูกน้ำท่วมขังตัดขาดจากโลกภายนอก ไม่สามารถเดินทางเข้าออกเพื่อมาหาซื้อสิ่งของไปประกอบอาหารได้ ต้องดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบากในสถานการณ์เช่นนี้

โดย กลุ่มคนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมกับ ศีลธรรมสมาคมบ้านบึง จุดบ่อวิน พร้อมกับกลุ่มอาสาสมัครได้จัดเตรียมถุงยังชีพกว่า 1500ชุด พร้อมด้วยน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง นม นำขึ้นรถเพื่อมุ่งหน้าสู่ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา นำถุงยังชีพไปมอบให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังชุมชนตัดขาดจากโลกภายนอกอยู่ในขณะนี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นขวัญกำลังในการสู้ชีวิต ผ่านวิกฤติน้ำท่วมนี้ไปด้วยกัน