Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่างงาน ผู้มีผลกระทบหรือผู้ที่ติดเชื้อ โควิด-19 ในเขตตำบลเขาไม้แก้ว

วันนี้ 25 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นาจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมด้วย นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั้ง5หมู่ ลงพื้นที่หมู่ ซอยวัดสายสุคนธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื่องจากในช่วงสถานการณ์ โควิด 19 ที่ระบาดในช่วงนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม่แก้ว นำโดย นายจําเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลเขาไม้แก้ว จึงได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่างงาน ผู้มีผลกระทบหรือผู้ที่ติดเชื้อ โควิด-19 ในเขตตำบลเขาไม้แก้ว ในวันนี้มอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านพลอยใหญ่จำนวน 100 หลังคาเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

 

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา / กิตติพงษ์ โนใหม่