Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว เดินหน้าปูพรมพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

วันนี้ 25 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นาย จำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมด้วย นาย บัญชา อุดง รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 5 หมู่ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นที่ ซอยวัดสายสุคนธ์ หมู่ที่ 5   ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ ที่มีผู้คนพลุกพล่านในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสมาอย่างต่อเนื่อง และจะเดินหน้าออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์  หรือล้างมือด้วยสบู่  ใส่หน้ากากอนามัยและขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามคำสั่งหรือประกาศจังหวัดชลบุรี

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา / กิตติพงษ์ โนใหม่