Input your search keywords and press Enter.

เมืองพัทยา ออกหน่วยเชิงรุกต่อเนื่อง เร่งฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ ปชช.

วันที่ 21 ก.ย.64 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะทำงาน เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขเมืองพัทยา แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ อสม.ได้ร่วมกันออกหน่วยเชิงรุก ฉีดวัคซีนชิโนแว็กเข็มแรก ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และประชากรแฝงจำนวน 1,400 โดส


โดยรองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวว่า การลงพื้นที่ฉีควัคซีนในวันนี้ เป็นสูตรฉีดวัคซีนไขว้ ซึ่งเข็มแรกจะเป็นชิโนแว็ก และเข็มต่อไปจะเป็นวัคซีนเเอสตร้าเซเนก้า เป็นการเก็บตกสำหรับผู้ที่รอวัคซีนทางเลือกและยังไม่ได้ฉีด เพื่อเตรียมความพร้อมหากจะต้องมีการเปิดเมือง 1 ตุลาคมนี้ และในวันพรุ่งนี้ ก็จะมีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ฉีดเข็ม 1 ไปแล้วเมี่อ 2 เดือนก่อน ทางเมีองพัทยา ได้ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนใดๆเลย ขอให้แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ หรือประสานไปยังชุมชนที่อาศัยอยู่ เพื่อเป็นการป้องกันการรับเชื้อและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19