Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ปล่อยแถวทีมปฏิบัติการพิเศษต่อต้าน COVID -19 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมทีมผู้บริหาร ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการพิเศษต่อต้าน covid 19 ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ( จุดเขาไม้แก้ว) พร้อมรถพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 โดยนายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว ควบคุมดูแลการออกพ่นยาฆ่าเชื้อ และ แนะนำประชาชนเพื่อสร้างความความมั่นใจปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ การออกพ่นยาฆ่าเชื้อ ในครั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID -19 ตามสถานที่ต่างๆ  แหล่งชุมชนต่างๆที่มีประชาชนพลุกพล่าน ทั้ง ศาลาประชามคมหมู่บ้าน ร้านค้า และบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ ตำบลเขาไม้แก้ว  และดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไปจนครบทั้ง 5 หมู่ให้ครอบคลุมทั้งตำบลเขาไม้แก้ซึ่งการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อโดยใช้เครื่องพ่นยาความดันสูง เพื่อสร้างความมั่นใจ ปลอดภัย ความสบายใจให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย
และขอความร่วมมือกับประชาชนที่รู้ตัวว่ามีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อกันการป่วยติดเชื้อ และแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือCOVID -19

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา / กิตติพงษ์ โนใหม่