Input your search keywords and press Enter.

สุกุมล คุณปลื้ม พร้อมทีมงานเรารักพัทยา ลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นกำลังใจเบื้องต้นให้ผู้ประสบผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองพัทยา

จากสภาพอากาศที่เกิดฟ้าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวันติดต่อกัน ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มตำ่ของเมืองพัทยาเกิดน้ำท่วมขังรอการระบาย สร้างความเสียและสร้างผลกระทบให้กับประชาชน เมืองพัทยาได้เร่งให้ความช่วยเหลือในการเบื้องต้น พร้อมติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำที่กำลังดำเนินอยู่แต่ยังไม่แล้วเสร็จในทันทีนั้น



มีรายงานว่า นางสุกุมล คุณปลื้ม คณะทำงานสนับสนุนคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ด้านยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมด้วยคณะทีมงานเรารักพัทยา ได้ลงพื้นที่นำสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นเดินทางไปมอบให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองพัทยา


สำหรับการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมขังดังกล่าว ทางคณะได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม อุปกรณ์ทำความสะอาด และข้าวกล่องจำนวน 1,500 กล่อง ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ ชุมชนวัดธรรมสามัคคี ชุมชนเขาน้อย ชุมชนมาบประดู่ ชุมชนอรุโณทัย และชุมชนชุมสาย