Input your search keywords and press Enter.

มอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่เดือดร้อนจากโควิด-19

นายธนะพัฒน์ พันเฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้นายสุพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย รองนายก นายวิมล จันทร์ยิ้ม สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ มอบให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชุด STOP COVID-19 จากเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ส่งกำลังใจสู้ภัย โควิด-19 และชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19 โดยมอบในพื้นที่ตำบลบ่อวิน เขตเทศบาล นครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ตำบลบ่อวิน อาทิ ชุมชนนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน ชุมชนปากร่วม ชุมชนมาบเสมอ และพื้นที่ตำบลเขาคันทรง เขตเทศบาล นครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อาทิชุมชน หมู่ 3 ตำบลเขาคันทรง