Input your search keywords and press Enter.

นายกเมืองพัทยาเดินเท้าตั้งแต่หาดพัทยาเหนือถึงพัทยาใต้ 2.7 กม.สำรวจพื้นที่โครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดเมืองพัทยาสู่ NEO Pattaya

ตามที่เมืองพัทยา ได้ว่าจ้าง บริษัท นงนุชแลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้นดีไซน์ จำกัด ในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยาเหนือถึงหาดพัทยาใต้ ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร ตามแนวทางพัฒนาเมืองพัทยาสู่ NEO Pattaya ก่อนมีการเปิดหน้างานเพื่อดำเนินการและมีกระแสเรียกร้องในเรื่องของการรักษาธรรมชาติบริเวณชายหาด ซึ่งนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ออกมาแถลงชี้แจงแนวทางการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นไปแล้วนั้น


ล่าสุด เมื่อช่วงเย็นถึงค่ำของวันที่ 3 ก.ย.64 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหารเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ได้เดินเท้าลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยาเหนือถึงหาดพัทยาใต้ ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร เพื่อติดตามความคืบหน้า ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการโดยใช้เวลาเดินเท้าสำรวจตั้งแต่ชายหาดพัทยาเหนือถึงหาดพัทยาใต้ รวมกว่า 3 ชั่วโมง


คณะทำงานนายกเมืองพัทยา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกจากจะเป็นการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความคืบหน้าของโครงการอย่างละเอียดด้วยตาตัวเอง ของนายกเมืองพัทยาแล้ว นายกเมืองพัทยา ยังได้เน้นย้ำรูปแบบการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ของโครงการที่ยังรักษาธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสวยงามตลอดชายหาดพัทยา พร้อมกันนี้จะได้มีการสำรวจพื้นที่จอดรถสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นของชาวบ้านและผู้ประกอบการชายหาดพัทยาด้วย