Input your search keywords and press Enter.

เมืองพัทยา สั่งช่วยเหลือชาวบ้านน้ำท่วมเร่งด่วน

นายกเมืองพัทยาสั่งช่วยเหลือชาวบ้านพื้นที่ลุ่มต่ำผู้ประสบผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังผลพวงมรสุมอย่างเร่งด่วน


จากความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวเมืองพัทยา ของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ต่อช่วงสถานการณ์สภาพอากาศจากผลพวงมรสุมพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งอ่าวไทย ส่งผลให้เมืองพัทยาเกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก มวลน้ำปริมาณมากที่รอการระบาย สร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำ


เมื่อวันที่ 3 ก.ย.64 คณะผู้บริหารเมืองพัทยา ได้รับคำสั่งจากนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยแบ่งออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีมแรกนำโดย นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา และเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รักษาราชการปลัดเมืองพัทยา พร้อมคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคช่วยเหลือเบื้องต้น กับชาวบ้านภายในซอยสุขุมวิท 75


ส่วนอีกทีม นำโดย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และนายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับชาวบ้านชุมชนมาบประดู่ หมู่บ้านดาราภัณฑ์ 5 เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือในเบื้องต้น จากสถานการณ์น้ำท่วมขัง ที่ผ่านมา