Input your search keywords and press Enter.

ทรภ.1 เยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องชาวประมง สมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ 1 ให้ร่วมฝ่าฟัน และผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน


วันที่ 2 กันยายน 2564 พลเรือตรี สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะหัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วย นาวาเอก ปริญญา เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการกองสื่อสารทัพเรือภาคที่ 1 และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสมุทรปราการ และคณะเดินทางไปยังสมาคมการประมงต่างๆ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนแกนนำสมาชิก ชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่1
– เวลา 09.00 เดินทางไปยังสมาคมการประมงคลองด่าน อ.คลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวธนกร เจียรสุข นายกสมาคมการประมงคลองด่าน พร้อมด้วยสมาชิกให้การต้อนรับ
– เวลา 11.00 น. ได้เดินทางไปยังสมาคมการประมงสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ โดยมี นายพิชัย แซ่ซิ้ม นายกสมาคมการประมงสมุทรปราการพร้อมด้วยสมาชิกให้การต้อนรับ
– เวลา 13.30 น.เดินทางไปยังสมาคมการประมงสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสมุทรสาคร และหัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมคณะฯ โดยมี นายมงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาครพร้อมด้วยสมาชิกให้การต้อนรับ


โดยการปฏิบัติดังกล่าว เป็นการพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ 1 แบบ New Normal และ มอบสิ่งของที่จำเป็น ได้แก่ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ และสบู่เหลวล้างมือ เพื่อป้องกัน COVID-19 เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจพี่น้องชาวประมง สมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ 1 ให้ร่วมฝ่าฟัน และผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน