Input your search keywords and press Enter.

สนับสนุน อาหาร เครื่องดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันนี้ 2 ก.ย.64 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วย น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมรับมอบของ จาก คุณ สถาพร บุญถาวรศิริ ร้านภัทรกิจ เพจร้านขายศาลพัทยา ที่ร่วมสนับสนุน อาหารว่าง 130 ชุด และเครื่องดื่ม 130 ชุด และจาก น.อ.อำนาจ บุญสินอุดม คุณ พรพสุ อิ่มฤทัย ร่วมสนับสนุน อาหารกลางวัน จำนวน 100 กล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์สืบเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในปัจจุบันยังทวีความรุนแรงซึ่ง บุคลาการทางการแพทย์ ต้องทำงานกันอย่างหนัก เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ทั้งนี้การสนับสนุนอาหาร และน้ำดื่ม ถือเป็นการร่วมส่งแรงใจ ความห่วงใย และแสดงความขอบคุณในความเสียสละ ที่บุคลากรทางการแพทย์ ถือเป็นปราการด่านหน้า ในการปกป้องชีวิตพี่น้องประชาชน ให้รอดพ้นจากเชื้อไวรัสโควิค-19 และเราจะฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน