Input your search keywords and press Enter.

แค้ดดี้สนามกอล์ฟ เฮ ได้ต่อลมหายใจอีกครั้ง หลังผ่อนปรนเปิดกิจการ

ต่อลมหายใจ ผู้บริหารสนามกอล์ฟ แคดดี้ กว่า 500 ชีวิต ขอบคุณรัฐบาล หลังผ่อนปรนเปิดกิจการ
หลังจากที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีมติผ่อนปรนให้กิจการสนามกอล์ฟทั่วเมืองไทย เปิดให้บริการได้เป็นวันแรก พบว่าบรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก เช่น ที่สนามกอล์ฟเพรสเซ่น วัลเล่ย์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ 41/62 หมู่ 5 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งทำงานของแคดดี้ จะเว้นระยะห่างจากนักกอล์ฟมากขึ้น เช่น การนั่งรถกอล์ฟ เปลี่ยนจากนั่งคู่กัน เป็นให้นักกอล์ฟขับเอง ส่วนแคดดี้ไปยืนด้านหลังรถ การรับส่งไม้ต้องมีระยะห่าง 1-2 เมตร การแต่งกายสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สวมถุงมือทุกครั้งที่ออกรอบ และปรับลดจำนวนแดคดี้ให้เหลืออย่างน้อยนักกอล์ฟ 1 คน ต่อแคดดี้ 1 คน


นายพิเชษฐ์ เนื่องจำนงค์ รองประธานกรรมการบริหารสนามกอล์ฟเพรสเซ่น วัลเล่ย์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ เปิดเผยว่า ดีใจที่รัฐบาลมีการผ่อนปรนสถานประกอบการสนามกอล์ฟ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในนามของสนามกอล์ฟเพรสเซ่นวัลเล่ย์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี ขอขอบคุณรัฐบาล ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่ได้ให้เปิดสนามกอล์ฟ อีกครั้งในวันที่ 1 กันยายน 2564 ซึ่งทางสนามกอล์ฟได้มีป้องกัน โดยนักกอล์ฟจะต้องฉีดวัคซีน 1-2 เข็ม แคดดี้ฉีดวัคซีน 1-2 เข็ม เว้นระยะห่างตามที่สาธารณสุขจังชลบุรี ได้กำหนดมาตรการเอาไว้ และทาง อบต.บางพระ ได้เข้ามาแนะนำวันเว้นวัน ทางสนามเองได้ทำตามระเบียบทุกอย่าง อย่างเคร่งครัด


สนามกอล์ฟเพรสเซ่นวัลเล่ย์จังหวัดชลบรี ขอขอบคุณและให้กำลังใจคุณหมอ แพทย์ และพยาบาล ตลอดจน อสม. ข้าราชการทุกท่านที่เหน็ดเหนื่อยกับการช่วยกันรักษาโรคไวรัสโควิด19 สนามกอล์ฟเพรสเซ่นวัลเล่ย์ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกทานครับ


โดยเฉพาะ พนักงานแคดดี้กว่า 500 คน จะได้มีงานทำเพื่อหารายได้เหมือนต่อลมหายใจกันไป หลังแคดดี้เหล่านี้ ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากต้องหยุดทำงาน ไม่มีรายได้จุนเจือครอบครัว เพราะทุกคนมีภาระของแต่ละคน อย่างไรก็ตามทางสนามกอล์ฟเพรสเซ่น วัลเล่ย์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ได้ยึดแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหลังเปิดให้บริการ โดยเฉพาะการจัดระยะห่าง เช่น การนัดจองคิว ระยะเวลาที่ใช้บริการ การคัดกรองทั้งพนักงานและผู้ใช้บริการ รวมถึงการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ทั้งอุปกรณ์และสถานที่ ส่วนการทำงานของแคดดี้ จะเว้นระยะห่างจากนักกอล์ฟมากขึ้น เช่น การนั่งรถกอล์ฟ เปลี่ยนจากนั่งคู่กัน เป็นให้นักกอล์ฟขับเอง ส่วนแคดดี้ไปยืนด้านหลังรถ การรับส่งไม้ต้องมีระยะห่าง 1-2 เมตร การแต่งกายสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สวมถุงมือทุกครั้งที่ออกรอบ และปรับลดจำนวนแคดดี้ ให้เหลืออย่างน้อยนักกอล์ฟ 1 คน ต่อแคดดี้ 1 คน
ด้านแคดดี้สนามกอล์ฟ เปิดเผยทั้งน้ำตาซึม รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้กลับมาทำงานอีกครั้ง เพราะช่วงที่สนามสนามกอล์ฟหยุดให้บริการ ต้องตกงานไม่มีอาชีพเสริมต้องอยู่บ้านอย่างเดียว แต่รายจ่ายมีทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าพัก ค่าน้ำค่าไฟ และค่ากินอยู่ประจำวัน ยังต้องหาเงินส่งเสียให้ทางบ้าน ทำให้เดือนร้อนมาก ช่วงตกงานก็หวังว่าสนามกอล์ฟจะกลับมาเปิดบริการอีกครั้ง และความฝันก็เป็นจริง ทำให้เรามีงานทำและมีเงินทองใช้จ่ายเลี้ยงครอบครัว แม้ต้องปรับการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมโรคก็ยินดี ขอขอบพระคุณภาครัฐที่มีมติผ่อนปรน ทำให้แคดดี้สนามกอล์ฟทั่วประเทศ กลับมามีงานทำอีกครั้ง