Input your search keywords and press Enter.

ผวจ.ชลบุรี เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ ปชช.ในพื้นที่

ผวจ.ชลบุรี เดินทางตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และผู้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม อบจ.ชลบุรี สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่ อ.หนองใหญ่


ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จากเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ให้กับโรงพยาบาลหนองใหญ่ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ของ อบจ.ชลบุรี


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 กันยายน 2564 ที่บริเวณด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี นางปณิดา พันธุ์โชติ นายอำเภอหนองใหญ่ และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวัฒนพงศ์ ศรีเมธารักษ์ สจ. เขต หนองใหญ่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จากเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ให้กับ โรงพยาบาลหนองใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท เพื่อสู้วิกฤติ โควิด-19 โดยมี ทันตแพทย์วสันต์ สายเสรีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองใหญ่ ร่วมรับมอบ


จากนั้น นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวัฒนพงศ์ ศรีเมธารักษ์ สจ. เขต หนองใหญ่ นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี นางปณิดา พันธุ์โชติ นายอำเภอหนองใหญ่ และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ของ อบจ.ชลบุรี ในโรงพยาบาลหนองใหญ่


ทั้งนี้ วัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ อบจ.ชลบุรี ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการบริหารจัดการกระจายวัคซีน เป็น 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. การรับลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 2. การจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี 3. การจัดสรรให้กลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด


ด้าน นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า วัคซีนซิโนฟาร์มที่ อบจ.ชลบุรี จะได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 110,000 คน หรือ 220,000 โดสนั้น เพื่อชาว จ.ชลบุรี ทั้งนี้ทาง อบจ.ชลบุรี ก็ได้เลือก บริเวณด้านหลังอาคารโรงพยาบาลหนองใหญ่ เป็นสถานที่ฉีดของ อ.หนองใหญ่ โดยจะเร่งฉีดให้กับประชาชนในทุกระดับชั้น เพื่อเป็นสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ใน จ.ชลบุรี