Input your search keywords and press Enter.

คลายล็อก เกาะล้านเมืองพัทยา เตรียมเปิดเกาะ 1 ก.ย.นี้

ศบค.คลายล็อก 1 ก.ย. ให้ขยับขยายการดำเนินชีวิตได้มากขึ้น หลังเศรษฐกิจดิ่งเหว ชุมชนเกาะล้าน เตรียมความพร้อมเปิดเกาะต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-19
ตามที่ ศบค.ได้มีแนวทางในการคลายล็อก มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 1 กันยายน 2564 นี้ เพื่อขยับขยายให้ระบบเศรษฐกิจ ภายในประเทศเกิดการขับเคลื่อน หลังต้องสะดุดและชะงักลง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง


ล่าสุด วันที่ 31 ส.ค.64 มีรายงานว่า ชุมชนเกาะล้าน เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนเข้มแข็ง ที่ให้ความสำคัญเรื่องการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการปฏิบัติตามแนวทางความต้องการของประชาชน ที่อาศัยอยู่บนเกาะที่สอดคล้องกับ มาตรการของทางภาครัฐอย่างเข้มแข็งนั้น ได้มีการเตรียมความพร้อม ในการเปิดเกาะต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการชุมชนเกาะล้าน ได้ออกประกาศเรื่องการเปิดเกาะล้าน ตามมาตรการของจังหวัดชลบุรี โดยมาตรการการเดินทางนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทย ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้าออกโดยผ่านจุดคัดกรองทุกครั้ง ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้แสดงหนังสือเดินทางและเข้าระบบคัดกรอง ก่อนเดินทางข้ามฟาก สำหรับมาตรการวัคซีน นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังเกาะล้าน ทั้งที่ได้รับวัคซีนแล้วและยังได้รับวัคซีน หรือไม่ตรวจหาเชื้อ ก็สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้ทันที


ในส่วนของมาตรการทางเรือ กำหนดให้ มีผู้โดยสารเรือประจำทางได้เพียง 75% จะมีการเดินเรือ 3 รอบ ทั้งไปและกลับ ในเวลา 07.00 น. 12.00 น. และ 17.30 น. ส่วนของมาตรการร้านอาหาร ร้านค้า และร้านสะดวกซื้อ เปิดให้บริการได้ไม่ 20.00 น. จำกัดจำนวนผู้เข้ามานั่งในร้าน แต่ไม่อนุญาตในเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในส่วนห้องปรับอากาศ จำกัดที่นั่งเพียง 50% ส่วนพื้นที่อากาศถ่ายเทจำกัดที่นั่ง 75%


นอกจากนี้ ยังมีรายงานในส่วนของมาตรการชายหาด ที่พัก และโรงแรมบนเกาะล้าน สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกิน 20.00 น.งดการรวมกลุ่มสุ่มเสี่ยง และงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในส่วนของสถานบันเทิงผับบาร์ ยังไม่สามารถเปิดได้ ส่วนร้านนวดเพื่อสุขภาพเปิดให้บริการในส่วนของการนวดฝ่าเท้า รวมทั้งร้านเสริมสวย ให้บริการได้ในส่วนของการตัดแต่งผมเท่านั้น และมาตรการพื้นที่สีแดงเข้ม ยังคงเป็นไปตามปกติคือ ห้ามออกจากเคหสถานระหว่าง เวลา 21.00-04.00 น. ห้ามรวมกลุ่มเกิน 25 คน และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด