Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ส่งทีมงานสำรวจถนนชำรุดจากน้ำกัดเซาะ ช่วงฝนตกหนัก สั่งการ จนท. ซ่อมด่วน

วันนี้ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.เขาไม้แก้ว นำเครื่องจักรกลเข้าปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายตอม ม.1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับความเสียหายจากการกัดเซาะของน้ำฝนที่ตกลงมาติดต่อกันส่งผลให้ถนนชำรุดรถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้เร่งแก้ไขนำแสลคมาลงเพื่อให้อยู่สภาพที่ใช้การได้ดี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดอันตรายกับประชาชนที่ใช้รถสัญจรไปมาได้ ด้านชาวบ้านในพื้นที่ต่างดีใจและเห็นด้วยกับแนวทางแก้ปัญหาที่ อบต.เขาไม้แก้ว ดำเนินการ