Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว ประชุมหารือภาคเอกชนในพื้นที่หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)

วันนี้ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายจําเนียร กีทีปกูล นายก อบต เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นางสาวพิทยา จันทร์เจริญ ปลัด อบต.เขาไม้แก้ว พ.จ.อ เจษฎา ครองยุติ รองปลัด อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ส.อบต เขาไม้แก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบต.เขาไม้แก้ว นายอุทัย อยู่กรูด หัวหน้าจุดเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา(จุดเขาไม้แก้ว) และภาคส่วนเอกชนในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว ประชุมหารือแนวทางในเรื่องมาตรการและแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา ผู้สื่อข่าวประจำเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี