Input your search keywords and press Enter.

From The Sea กองทัพเรือ โดยหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 จัดครัวเรือหลวง ส่งมอบกำลังใจทางทะเล ให้ชาวเกาะ ต้านภัยโควิด

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 ระหว่างเวลา 1100 – 1400 หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรม “ครัวเรือหลวง ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านชุมชน” แพ็คใจใส่กล่อง ส่งมอบกำลังใจทางทะเล โดยใช้ขีดความสามารถของครัวเรือหลวงตากใบที่ออกลาดตระเวนมายังพื้นที่เกาะกูด ประกอบอาหารกล่องมอบให้กับเจ้าหน้าที่ อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปใน ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในสถานการณ์ COVID – 19 บริเวณสะพานท่าเทียบเรืออ่าวใหญ่เกาะกูดโดยมี น.อ.เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1/ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน และ น.อ.ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ เสนาธิการกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1 / รองผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน พร้อมด้วย น.อ.นฤพนธ์ วิไลธัญญา รอง ผอ.ศรชล.จว.ตราด เป็นผู้แทนส่งมอบ

กิจกรรมดังกล่าว นับเป็นครั้งที่ 2 ในพื้นที่ จว.ตราด ภายใต้แนวคิด From The Sea (การช่วยเหลือทางทะเล) ที่ พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทรภ.1) ให้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือในโครงการ “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID-19”

กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันอีกครั้ง ระหว่างทัพเรือภาคที่ 1 โดยหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน และ ศรชล.ภาค 1 โดย ศรชล.จว.ตราด และ ศคท.จว.ตราด ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด รวมทั้ง ชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบจังหวัดจันทบุรี-ตราด รายละเอียดกิจกรรมประกอบด้วย

1.การมอบข้าวสารจำนวน 100 กก. และ น้ำดื่ม จำนวน 240 ขวด ซึ่งนาย ภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดสนุบสนุน ให้อำเภอเกาะกูด เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนบนเกาะกูด ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid – 19 โดยมี นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอเกาะกูดเป็นผู้รับมอบ
2.หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 มอบอุปกรณ์ป้องกัน Covid – 19 ได้แก่ ชุด ppe หน้ากาก N95 หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือ และ น้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับโรงพยาบาลเกาะกูด
3. ชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบจังหวัดจันทบุรี-ตราด และ ผบ.มชด. สนับสนุนเงินซื้อวัตถุดิบ จัดทำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 120 ชุด เมนูข้าวหมูแดงปรุงโดยครัวเรือหลวงตากใบ ส่งมอบให้กับ อสม. ผู้นำชุมชน และชาวบ้านอ่าวใหญ่เกาะกูด
หลังจากนั้น เรือหลวงตากใบได้ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาเบื้องต้นและให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะกูด และทำการฝึกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ Covid -19 ทางทะเล ในขั้นการนำผู้ป่วยจากเกาะลงสู่เรือ ร่วมกับ จนท.พยาบาลวิชาชีพ รพ.เกาะกูด เพื่อสร้างความเข้าใจที่สอดคล้อง ต่อเนื่อง และเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติ


จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ที่ยังส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 สั่งการให้หน่วยต่างๆ ส่งความช่วยเหลือทางทะเล ตามพื้นที่ชายแดนและเกาะต่างๆ โดยให้กำลังทางเรืออาศัยโอกาสที่ออกลาดตระเวนทางทะเล นำความช่วยเหลือหรือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าและผู้นำชุมชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง


หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน มีการจัดเรือออกลาดตระเวนตรวจการณ์ทางทะเล อย่างสม่ำเสมอ โดย น.อ.เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1/ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน(ผบ.มชด.) ได้ประสานภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และการออกลาดตระเวนของเรือเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากมีอะไรที่กองทัพเรือ พอจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ Covid – 19 ได้ ทุกหน่วยกำลังในกองทัพเรือจะดำเนินการทันที พร้อมเป็น “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”