Input your search keywords and press Enter.

โรงแรมสวอนเลคสัตหีบ ผนึกกำลังสู้ โควิด 19 ส่งต่อความช่วยเหลือสู่ปราการด่านหน้า

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มียอดผู้ติดเชื้อมากจังหวัดหนึ่ง ส่งผลให้มีประชาชนมากมายต้องได้รับผลกระทบจากวิกฤติในครั้งนี้ สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฯ ซึ่งถือว่าเป็นปราการด่านหน้า ที่อาจจะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ได้


นาย สุพิสิฐ และนาง พรรณฑิตยา วิศรุตธำรงกุล ภรรยา ในฐานะ กรรมการ บริษัท ศิริศรีชุมพล จำกัด และเจ้าของโรงแรมสวอนเลค สัตหีบ เล็งเห็นถึงภัยที่อาจจะถึงปราการได้หน้าได้ จึงได้ดำเนินการจัดซื้อสิ่งของจำเป็น อาทิ ชุด PPE เฟสชีล ถุงรองเท้า ถุงมือแพทย์ หน้ากาก N95 และแอลกอฮอล์ จำนวนหนึ่ง มอบให้ นาย นิราช ทิพย์ศรี หัวหน้าสำนักงานข่าวสัตหีบ นำส่งต่อให้ทีมงานสื่อมวลชนในสังกัด และหน่วยกู้ภัยฯ ในพื้นที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ในการทำข่าว และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ จากเหตุการณ์ต่างๆ ต่อไป


ในนามของสำนักงานข่าวสัตหีบ ต้องขอขอบคุณ บริษัท ศิริศรีชุมพล จำกัด และเจ้าของโรงแรมสวอนเลค สัตหีบ มา ณ โอกาสเดียวกันนี้ด้วย และจะได้นำสิ่งของที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่สัตหีบต่อไป