Input your search keywords and press Enter.

วัดสามัคคีบรรพต บรรจุ “หัวใจ” หลวงพ่อโสธร ให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาเพื่อขอพร

ผู้สื่อข่าวได้เข้ากราบนมัสการเรียนถาม พระครูเกษม กิตติโสภณ หรือพระอาจารย์จ่อย เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต (วัดบางเสร่นอก) ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ทราบว่า ในการสร้างหลวงพ่อโสธร หรือหลวงพ่อพระพุทธโสธร หน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 17 เมตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร องค์ใหญ่ ที่สวยและสง่างาม บนเนินเขาวัดสามัคคีบรรพต ครบรอบหนึ่งปี


และด้วยเจตนาที่จะกำหนดจัดให้มีพิธีบรรจุพระหทัย หรือ หัวใจของหลวงพ่อพระพุทธโสธร ครบรอบหนึ่งปีมาแล้วหลายครั้ง แต่ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมน ซึ่งเป็นวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ของการครบรอบหนึ่งปี จึงได้ตัดสินใจจัดให้มีพิธีบรรจุพระหทัยหรือเรียกว่าหัวใจของหลวงพ่อพระพุทธโสธร ขึ้นอย่างเรียบง่าย ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยไม่ได้บอกให้ญาติโยมได้ทราบเท่าไรนัก ต้องขออภัยกับญาติโยมด้วย


และโอกาสต่อไป คงเหลือเพียงพิธีอัญเชิญพระเกตุมาลาเท่านั้น ที่ยังไม่ได้อัญเขิญขึ้น ตั้งใจว่าหมดโควิด 19 ไปแล้วถึงจะอัญเชิญยกพระเกตมาลาขึ้นในโอกาสต่อไป จึงใคร่ขอบอกญาติโยม ให้มาร่วมด้วยช่วยกันในพิธียกเกตุมาลาหลวงพ่อโสธร เพื่อที่จะให้เสร็จสมบูรณ์แบบเรียบร้อย ในโอกาสต่อไปด้วย