Input your search keywords and press Enter.

นายกเมืองพัทยา เผย คาดกลาง ก.ย.นี้ โอนเงินเยียวยาครัวเรือนละ 2,000 บาท รอบ 2 ผ่านระบบบัญชีธนาคาร


นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าเงินเยียวยาครัวเรือนละ 2,000 บาท ว่า หลังจากที่เมืองพัทยาได้เปิดให้ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองพัทยาลงทะเบียนรับเงินเยียวยาระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทั้งจากการลงทะเบียนระบบ On-site ด้วยกัน 6 จุด การลงทะเบียนผ่านระบบ Online และ 3. การลงทะเบียนผ่านชุมชน พบมีประชานที่มีทะเบียนอยู่ในเมืองพัทยามลงทะเบียนประมาณ 18,000 ครัวเรือน โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและในสัปดาห์หน้าจะมีการจัดประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบรวมถึงแนวทางในการเยียวยา ซึ่งเบื้อต้นในหลักการได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว


ทั้งนี้หลักจากการประชุมให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จ ขั้นตอนต่อไปก็จะทำการประกาศตามระเบียบก่อนจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชน โดยขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมงบประมาณไว้ตามที่คาดการณ์ในเบื้องต้นไว้ประมาณ 25,000 ครัวเรือน โดย ณ วันนี้มีประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วประมาณ 18,000 ครัวเรือน พร้อมทั้งนี้จะมีการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อตรวจสอบการตกหล่นของประชาชน ก่อนจะมีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติม เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนช่องทางการรับเงินเยียวยานั้นจะเป็นการโอนจ่ายของทุกบัญชีธนาคารโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เพื่อเป็นการป้องกันการแออัด ลดการติดเชื้อ ซึ่งคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาครัวเรือนละ 2,000 บาทได้ประมาณช่วงกลางเดือนกันยายน 2564