Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต. เขาไม้แก้ว ยังคงเน้นย้ำตามนโยบาย มุ่งพัฒนาพื้นที่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชน

วันนี้ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วได้มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นที่ควบคุมการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และนำรถตัดหญ้า ตัดหญ้าที่บดบังทัศนวิสัยทั้งสองฝั่งถนน บริเวณถนนสายบ้านทุ่งสระแก้ว (บ่อขยะ) หมู่ 4 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วันนี้ทางเจ้าหน้าที่กองช่างนำรถตัดหญ้าลงพื้นที่ตัดหญ้าทึ่ยื่นมาปกคลุมถนนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นดังกล่าวทาง เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาถนนเส้นดังกล่าวได้รับความสะดวกสบายและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นดังกล่าวซึ่งการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หากพี่น้องประชาชนต้องการร้องเรียนร้องทุกข์ ฯ มายังหมายเลขโทรศัพท์ 038-072634-5 ได้ในวันและเวลาราชการ