Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบชาวบ้านเผาขยะส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งทั่วบริเวณ

วันนี้ 23สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ส.อบต เขาไม้แก้ว นายณัฐพล พ่วงอ่อน สารวัตรกำนัน ต.เขาไม้แก้ว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เขาไม้แก้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการเผาขยะบริเวณร้านของเก่า บ้านภูไทร ม.5 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งมีควันไฟส่งกลิ่นเห็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณเป็นวงกว้าง ซึ่งพบว่าร้านรับซื้อของเก่า มีการเผาเศษขยะและเศษไม้จึงได้แจ้งให้หยุดเผาและตักเตือนและกำชับไม่ให้เผาขยะหรือเศษไม้อีก