Input your search keywords and press Enter.

ครอบครัวงามพิเชษฐ์ มอบข้าวสาร 500 ถุง และไข่ไก่ 4,000 ฟอง ให้กับเมืองพัทยา

เนื่องในคล้ายวันเกิด ดร.สันต์ศักดิ์ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ครบ 80 ปี ส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วยโควิด สีเขียว
วันที่ 20 ส.ค.64 ที่ลานอเนกประสงค์ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) จ.ชลบุรี ดร.สันต์ศักดิ์ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม และครอบครัวงามพิเชษฐ์ ร่วมกัน มอบข้าวสาร และไข่ไก่ ให้แก่เมืองพัทยา โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นผู้แทนรับมอบ


กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการจัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ดร.สันต์ศักดิ์ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีอายุครบ 80 ปี แล้ว ทางครอบครัวงามพิเชษฐ์ ยังหวังที่จะเป็นกำลังใจให้ประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 มีแรงใจที่จะต่อสู้กับสถานการณ์โรคร้ายให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี จึงได้นำข้าวสารขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 500 ถุง และไข่ไก่อีกจำนวน 4,000 ฟอง มามอบให้กับเมืองพัทยา
โดยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ทั้ง 4 เขต ซึ่งเป็นผู้รับมอบ จะได้นำไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ระยะต้น หรือผู้ป่วยสีเขียว ซึ่งจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน หรือเข้าระบบ Home Isolation เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้ จะได้ไม่ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับการดำรงชีพ หรือการขาดอาหารการกิน เนื่องจากถูกจำกัดพื้นที่การออกนอกบ้าน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค