Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยที่รักษาตัวหาย และผู้ที่กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน

วันนี้ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ ยาฟ้าทะลายโจร น้ำดื่มและหน้ากากอนามัย ส่งมอบให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวหายเป็นปกติแล้ว แต่ต้องกักตัวที่บ้านต่ออีก 14 วัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแสดงความขอบคุณให้กับผู้ให้ความร่วมมือกักตัวเอง 14 วัน

รวมทั้งยังให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบและเพื่อนบ้าน และมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน พร้อมช่วยเหลือดูแลกันด้วยมิตรภาพอันอบอุ่นในยามทุกข์ยาก