Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ (16 ส.ค 2564) เวลา 09.30 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ส.อบต เขาไม้แก้ว นายอุทัย อยู่กรุด หัวหน้าจุดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา(จุดเขาไม้แก้ว) พร้อมตัวแทน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.เขาไม้แก้ว ได้เดินทางเยี่ยมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19มอบถุงยังชีพสร้างขวัญกำลังใจและแสดงความขอบคุณให้กับผู้ให้ความร่วมมือกักตัวเอง 14 วันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

พร้อมนำถุงยังชีพมอบให้แก่ครอบครัว ผู้มีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสผู้ป่วยโควิด ในตำบลเขาไม้แก้ว และเป็นขวัญและกำลังใจต่อผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
รวมทั้งยังให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเองให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบและเพื่อนบ้าน และมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน พร้อมช่วยเหลือดูแลกันด้วยมิตรภาพอันอบอุ่นในยามทุกข์ยาก