Input your search keywords and press Enter.

น้ำใจร้าน เตียวเจริญสัตหีบ ส่งแก๊สฟรี ครัวสนาม ทต เกล็ดแก้ว ปรุงสุกส่งให้ผู้กักตัวโควิด

นาย วสรร (เบี้ยว) เตียวเจริญ เจ้าของ ร้านแก๊สเตียวเจริญสัตหีบ ได้สนับสนุนแก๊สหุงต้ม ปตท.ให้กับครัวสนามเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เพื่อทำอาหารแจกจ่ายให้กับคนไข้และพี่น้องชาวอำเภอสัตหีบ ที่กักตัวโควิด 19 อยู่ที่บ้าน และที่ศูนย์พักคอย ทต.เกล็ดแก้ว เพื่อรอดูอาการ จนกว่า ทต.เกล็ดแก้ว จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด นี้ไปด้วยกันให้ได้


หลังจากที่ นาย ยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมทีมงานครัวสนาม ร่วมให้การต้อนรับ นาย กิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ มาเปิดครัวสนาม ทต.เกล็ดแก้ว อย่างเป็นทางการ ปรากฏว่ามีผู้ใจบุญที่ทราบข่าว ต่างนำ อาหารและสิ่งของ ประเภท ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ และอื่นๆ มาร่วมบริจาค เพื่อปรุงสุกเป็นอาหารกล่อง วันละ 3 มื้อ แจกจ่ายให้การช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการติดเชื้อโควิด 19 อยู่ตามบ้านพักของตนเอง รวมถึงศูนย์พักคอยเพื่อสังเกตอาการโควิด 19 เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


และในโอกาสเดียวกันนี้ นาย วสรร (เบี้ยว) เตียวเจริญ เจ้าของ ร้านแก๊สเตียวเจริญสัตหีบ ที่เห็นถึงความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสัตหีบ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในครั้งนี้ จึงได้ให้การสนับสนุนสนับสนุนแก๊สหุงต้ม ปตท.ให้กับครัวสนามเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จนกว่าจะจบภารกิจของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งน้ำใจที่มอบให้แก่กันในยามวิกฤติ เช่นนี้ ขอชื่นชมมาด้วยความจริงใจมา ณ โอกาสเดียวกันนี้ด้วย