Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ส่งทีมปฏิบัติการตอบโต้โควิด-19 พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) ป้องกันการแพร่ระบาด

วันนี้  14 สิงหาคม 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว โดย นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  พร้อมด้วย รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว สมาชิกสภา อบต.เข้าไม้แก้ว และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 5 หมู่  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นำรถพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ไป ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ บริเวณ หมุ่ที่ 1 บ้านคอเขา(ซอยป้าทุม) ซอยหลังหมู่บ้านทองเมือง และบริเวณหมู่ที่ 2 ซอยฮวงซุ้ย ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่
พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยสบู่  ใส่หน้ากากอนามัยและขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามคำสั่งหรือประกาศจังหวัดชลบุรี