Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว มอบถุงยังชีพ-ฟ้าทะลายโจรหนุนผู้ป่วย Home Isolation

วันนี้ (13 ส.ค 2564) เวลา 15.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ส.อบต เขาไม้แก้ว นายอุทัย อยู่กรูด หัวหน้าจุดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา (จุดเขาไม้แก้ว) พร้อมตัวแทน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยและผู้ป่วยโควิด 19 มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ที่กักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลระหว่างกักตัวที่บ้าน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จึงมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มพร้อมด้วยยาฟ้าทะลายโจรเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19 และ กลุ่มคนที่ติดเชื้อที่กักตัวที่บ้านในการดูแลตัวเองซึ่งจะสามารถบรรเทาสถานการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไม่รุนแรง (ระดับสีเขียว) ไม่ให้ไปสู่ระดับสีเหลืองหรือมีอาการไม่รุนแรงได้ดูแลตัวเองอยู่ที่บ้าน และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จะลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดต่อไป