Input your search keywords and press Enter.

“บริษัท มาเฮงเฮง จำกัดและโครงการเขาไม้แก้ววิลเลจ” มอบยาฟ้าทะลายโจร 5,000 เม็ดไว้แจกจ่ายผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้ป่วย covid-19 

นางนาฎวดี ธนรัตนชูวงศ์ ผู้บริหารบริษัท มาเฮงเฮง จำกัดและโครงการเขาไม้แก้ว วิลเลจ มอบยาฟ้าทะลายโจรจำนวน 5,000 เม็ดให้ อบต.เขาไม้แก้ว เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ใกล้ชิดสัมผัสผู้ป่วยและผู้ป่วย covid-19 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน

โดย นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วเป็นผู้รับมอบ ที่ห้องทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว วันนี้ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.