Input your search keywords and press Enter.

ผวจ.ชลบุรี มอบถุงยังชีพ พร้อมข้าวกล่องให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการกาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกันมอบถุงยังชีพ พร้อมข้าวกล่อง 5 ตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานกาชาดจังหวัดชลบุรี โดยมีกำนัน เป็นผู้แทนมารับสิ่งของ และส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
สำหรับการมอบสิ่งของครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มูลนิธิซีเกาะ จำนวน 700 ชุด 5 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลหนองข้างคลอก ตำบลนาป่า ตำบลหนองไม้แดง ตำบลคลองตำหรุ และตำห้วยกะปิ ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่นำเพื่อนำถุงยังชีพ พร้อมข้าวกล่อง จำนวน 150 ชุด แจกให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลหนองข้างคลอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด19 ต่อไป