Input your search keywords and press Enter.

บริษัทบางละมุงเคเบิ้ลเน็ตร่วมกับบริษัทนิคส์วิศวกรรม เข้ามอบเงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์


ที่ชั้น3ห้องการเงิน รพ.บางละมุง นายชาติชาย อินทุวิศาลกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทบางละมุงเคเบิ้ลเน็ตและบริษัทนิคส์วิศวกรรม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริษัท เข้ามอบเงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนเงิน40,000บาท โดยมีเจ้าหน้าที่การเงินของรพ.เป็นผู้รับมอบ
สำหรับการเข้ามอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้

ด้วยผู้บริหารบริษัทบางละมุงเคเบิ้ลเน็ตและบริษัทนิคส์วิศวกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในช่วงวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด19ระบาดอย่างหนักในช่วงนี้ บุคคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้ที่ต้องทำหน้าที่รักษาผู้ป่วยอย่างหนัก อุปกรณ์ทางการเเพทย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญ ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ทางบริษัทจึงเข้ามอบเงินสนับสนุน เพื่อให้ทางรพ.ได้นำเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อไป..