Input your search keywords and press Enter.

หนุ่มจีนหัวใจไทย ร่วมนำข้าวกล่องสมทบแจกให้ประชาชน หน้าวัดสามัคคีบรรพต

จากใจหนุ่มชาวจีน นำข้าวกล่องที่มีสติกเกอร์ เป็นสัญลักษณ์ ธงไทยและธงจีน พร้อมข้อความ ประเทศไทยสู้ๆ มาสมทบช่วยเหลือประชาชาชน เป็นกำลังใจให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด 19 ที่บริเวณ หน้าวัด สามัคคีบรรพต (วัดบางเสร่นอก) ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พระครูเกษม กิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต (อาจารย์จ่อย) ร่วมกับ นางวิภาดา ขะตะเจริญ ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมทั้งศิษย์ยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคและทำอาหารกล่อง พร้อมขนม ถุงยังชีพ แจกให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน จากผลกระทบโควิด19 ได้นำกลับไปรับประทานที่บ้าน บรรเทาค่าใช้จ่ายในครัวเรือน


ในการนี้ มีชาวจีนหัวใจคนไทย พร้อมคณะ ที่มีความมักคุ้นกับ พระครูเกษม กิตติโสภณ ร่วมนำข้าวกล่องที่มีสติกเกอร์ เป็นสัญลักษณ์ ธงไทยและธงจีน พร้อมข้อความ ประเทศไทยสู้ๆ มาสมทบช่วยเหลือประชาชาชน เป็นกำลังใจให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด 19 และร่วมแจกอาหารกล่อง 500 กล่อง ภายใต้การอำนวยความสะดวก ของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบางเสร่ โดยนายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ มอบหมายให้ นายกันต์ ธนาอัครชล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ นำเจ้าหน้าที่จัดระเบียบการมารับข้าวกล่องให้ประชาชนอยู่ในความเรียบร้อยและเว้นระยะห่าง
พระครูเกษม กิตติโสภณ หรืออาจารย์จ่อย เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต กล่าวว่าได้เล็งเห็นและเป็นห่วงประชาชน จึงได้ร่วมกับศิษย์ยานุศิษย์ จัดทำอาหาร มาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่สัญจรไปมาบริเวณหน้าวัดสามัคคีบรรพต มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากพิษโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ชาวบ้านให้ต่อสู้กับวิกฤตินี้ ไปให้ได้