Input your search keywords and press Enter.

สร้างความมั่นใจ “บางเสร่” ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด19 กลุ่มประมง 78 ราย พบทุกคนปลอดเชื้อ

วันนี้ 2 ส.ค.64 ที่สะพานท่าเทียบเรือกลุ่มประมงบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางเสร่ กลุ่มเกษตกรทำประมงบางเสร่ และฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบ บูรณาการร่วม การตรวจหาเชื้อโควิด19 (ชุดคิท) ให้กับชาวประมงพื้นบ้าน แบบเชิงรุก สกัดกั้น การแพร่ระบาด พื้นที่เศรษฐกิจชุมชน ย่านการค้า การท่องเที่ยว โดยมี นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรี ตำบลบางเสร่ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสำราญ ก้องเสนาะ ประธานกลุ่มเกษตรกรทำประมงบางเสร่ คุณภาชินี บุญเรือง ผอ. รพ.สต.ตำบลบางเสร่ นาย วรฤทธิ์ จังบวร กำนันตำบลบางเสร่ นางสาว วลีพร อินอนงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 บางเสร่ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ประมงบางเสร่ ร่วมอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนชาวประมง พร้อมประชาสัมพันธ์รณรงค์ การป้องกันโควิด19


นาย ชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรี ตำบลบางเสร่ กล่าวว่า สำหรับการตรวจแบบเชิงรุก ในพื้นที่กลุ่มประมงบางเสร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ เศรษฐกิจ มีประชากร กลุ่มแรงงานต่างด้าว จำนวนมาก ในวันนี้ทำการตรวจเชิงรุก โดยกลุ่มประมงบางเสร่ ร่วมกับสมาชิก จัดหาชุดตรวจหาเชื้อโควิด19 (ชุดคิท) เพื่อมาตรวจสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางเสร่ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งถือว่าพื้นที่นี้ เป็นจุดศูนย์กลาง เส้นทางการค้า การท่องเที่ยว และในสถานการณ์ปกติ ตรงนี้จะเป็นจุดรับนักท่องเที่ยว ประชาชน มีการค้าขาย ตลอดทั้งวัน จึงจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิด19 แบบเชิงรุก และเราจะลงทุกพื้นที่ ในตำบลบางเสร่ เพื่อสแกนหา กลุ่มคนกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ตำบลบางเสร่เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดภัย


และสำหรับการ ตรวจหาเชื้อโควิด19 ในวันแรก แบบเชิงรุก จากชุดคิท มีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 78 ราย ในเบื้องต้น ไม่พบเชื้อโควิด19 ทั้ง 78 ราย แต่ยังคงเน้นย้ำให้ทุกคนดูแลป้องกันตนเอง ในสถานวิกฤตโควิด19 เชื่อมั่นในบางเสร่บ้านเรา เราจะผ่านและเดินหน้าไปด้วยกัน