Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว มอบถุงยังชีพ-ฟ้าทะลายโจรหนุนผู้ป่วย Home Isolation

วันนี้ (2 ส.ค 64) เวลา 10.30 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ส.อบต ม.1 นายณัฐพล พ่วงอ่อน สารวัตรกำนัน พร้อมตัวแทน กำนัน-ผู้ใหญ่าบ้าน ต.เขาไม้แก้ว และผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต เขาไม้แก้ว นำถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ฟ้าทะลายโจร มอบให้กับผู้ต้องกักตัว ตามคำสั่งเจ้าพนักงานฯ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ชุมชน