Input your search keywords and press Enter.

สกพอ.ร่วมพลังสตรี อีอีซี ระยอง ส่งมอบน้ำใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19

วันที่ 31 ก.ค.64 นางสาว ทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และ ดร.เพ็ชร ชินบุตร ผู้บริหารกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับ


กลุ่มสตรี อีอีซี ระยอง เป็นผู้แทนเลขาธิการ สกพอ. (ดร.คณิศ แสงสุพรรณ) มอบถุงยังชีพจำนวน 300 ถุง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรี ต.บ้านฉาง/ เทศบาลตำบลพลา โดยนายสมทรง แถวโชติ รองนายกเทศมนตรี ต.พลา /และองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน โดยนางอิงอร เนียมสะอาด รองนายก อบต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ร่วมรับมอบ ณ. อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อนำไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยภายในถุงประกอบด้วยสิ่งของที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญ และหน้ากากอนามัย เพื่อร่วมเป็น อีกหนึ่งกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่อีอีซี ได้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน