Input your search keywords and press Enter.

ชลบุรี ยังคงมาตรการพื้นที่สีแดงเช้ม เน้นตรวจเชิงรุก Cluster โรงงาน เร่งเปิดสถานแยกกักตัวในชุมชนหรือ CI เตรียมรับผู้ติดเชื้อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประชุมหารือคระกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ยังคงมาตรการพื้นที่สีแดง เน้นตรวจเชิงรุก Cluster โรงงาน เร่งเปิดสถานแยกกักตัวในชุมชน หรือ Community Isoiation (CI ) เตรียมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 30 ก.ค.64 ที่ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมหารือคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี


เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ยอดผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยการประชุมครั้งนี้ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ยังคงมาตรการพื้นที่สีแดง แต่จะเน้นไปที่การตรวจเชิงรุกในกลุ่ม Cluster โรงงาน ที่ยังคงพบการติดเชื้อเป็นจำนวนมากอยู่ และจะใช้ควบคู่กับมาตร Bubble and Seal ซึ่งเป็นมาตรการที่มีวัตถุประสงค์ “เพื่อควบคุมเชื้อไม่ให้หลุดออกมาสู่สังคมภายนอก เน้นในโรงงานขนาดใหญ่ เป้าหมายลดความเสี่ยงในที่ทำงานและที่อยู่อาศัย และลดความเสี่ยงของกลุ่มพนักงาน เพื่อควบคุมโรคให้ได้ตามแผนที่วางไว้”


ส่วนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในโรงงานต่างๆ นั้น หากมีการตรวจพบจะสั่งห้ามเข้า-ออกโรงงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว 31 แห่ง โดยปิดโรงงานนาน 28 วัน บางคนยังทำงานได้ ก็จะจำกัดพื้นที่ไม่ให้ออกมาพบปะกับบุคคลภายนอก เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่จะเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม
สำหรับเรื่องสถานที่กักตัวผู้ติดเชื้อทางที่ประชุมเสนอให้แต่ละพื้นที่ อำเภอต่าง ๆ เตรียมหาสถานที่เพื่อเปิดสถานแยกกักตัวในชุมชนหรือ Community Isoiation:CI เตรียมรองรับผู้ติดเชื้อที่เกิดจากการตรวจเชิงรุก เพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและมีอาการดีขึ้น มาพักรักษาตัวเพื่อรอกลับบ้าน เบื้องต้นได้มีการเตรียมความพร้อมของจุดพักคอยประมาณ 67 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 2,000 คน โดยวิธีนี้อาจทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสักระยะหนึ่ง แล้วจะค่อย ๆ ลดจำนวนลง


ส่วนการฉีดวัคซีน ยังคงใช้มาตรการเดิมคือ ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค กลุ่มอาชีพเสี่ยง โดยจะใช้การฉีดสลับชนิด คือเข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2 แอลต้า เซนิก้า โดยทางจังหวัดจะใช้การประกาศทางสื่อออนไลน์ให้ประชาชนทราบ และจะนัดผ่านไลน์หมอพร้อม หรือแอพริเคชั่นหมอพร้อม