Input your search keywords and press Enter.

สวนนงนุชพัทยา เพิ่มความมั่นใจ ให้ผู้ใช้บริการ 7-11 สาขา สวนนงนุช 2

สวนนงนุชพัทยา เพิ่มความมั่นใจ ให้ผู้ใช้บริการ 7-11 สาขา สวนนงนุช 2สวนนงนุชพัทยา เพิ่มความมั่นใจ ให้ผู้ใช้บริการ 7-11 สาขา สวนนงนุช 2สวนนงนุชพัทยา เพิ่มความมั่นใจ ให้ผู้ใช้บริการ 7-11 สาขา สวนนงนุช 2


นาย กัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการมาใช้บริการของลูกค้า และพนักงานในร้าน 7-11 จึงได้มอบหมายให้ นาง พัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ นายจิระศักดิ์ ประทุมทอง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ภาค RE บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าช่วยแนะนำและปรับเพิ่ม มาตรการความปลอดภัย ให้เข้มงวดขึ้น โดยจัดพนักงานบริการลูกค้า ที่ต้องการสั่งสินค้าที่หน้าร้าน และมีจุดให้ลูกค้ายืนรอรับสินค้าด้านนอก พร้อมกันนี้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อร้านทั้งภายในและภายนอก อย่างเคร่งครัดตามมาตรการของ 7-11 อีกด้วย