Input your search keywords and press Enter.

ทต.เขาชีจรรย์ ร่วมการเคหะนำข้าวกล่อง น้ำดื่ม และอาหารแห้ง มอบแก่ ตัวแทนนิติบุคคล บ้านเอื้ออาทร นำแจกจ่ายผู้ถูกกักตัว โควิด

เมื่อเวลา 11.30.น วันที่ 30 ก.ค.64 ที่ หน้าอาคารศูนย์ชุมชนสำนักงานเคหะชุมชนชลบุรี 1 พัทยา การเคหะแห่งชาติ โครงการบ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ และทีมผู้บริหารเทศบาลฯ นำโดยนายธนพง(ธะนะพง) โคตรมณี นายกเทศมนตรี ตำบลเขาชีจรรย์ นางนงค์ลักษณ์ จิตรใจกล้า นางสาวฉวีวรรณ บุญแต่ง สองรองนายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์ นางพัชนิดา ไชยหงส์สา ปลัดเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ พร้อมด้วย ร.ต.อ. สุนทร รักพร้า เลขาสภาเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ นายณัชฐปกรณ์ โสรินทร์ นางสาว เสาวณีย์ เจริญศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ และนาย อเนก พรมเนตรหัวหน้าเคหะชลบุรี 1 พัทยา ได้นำข้าวกล่อง 50 กล่อง น้ำดื่ม และ อาหารแห้ง มามอบแก่ นาย ดนวัต ศุขรัตน์ ผู้จัดการนิติบุคคลเอื้ออาทรนาจอมเทียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพีพี เป็นตัวแทน รับมอบ


เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ ผู้ที่พักอาศัยในโครงการฯ ที่ได้กักตัวในห้อง ซึ่งเป็นผู้ที่สุ่มเสี่ยงและสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 เพื่อไม่ให้ออกจากเคหะสถานห้องของตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันยับยั้งการกระจายและแพร่เชื้อโควิด 19 โดยทางเทศบาลฯ จะนำมามอบให้วันละ 2 รอบ มื้อเที่ยงและมื้อเย็น


นายธนพง โคตรมณี นายกเทศมนตรี ตำบลเขาชีจรรย์ กล่าวว่า ในวันที่ 3 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ ได้ร่วมกับ อำเภอสัตหีบ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นำกำลังพลมาร่วมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามจุดสุ่มเสี่ยง และตามตึกต่างๆ ในโครงการบ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียน จำนวน 96 ตึก เพื่อเป็นการเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รอบ 3 ให้ทันท่วงที และครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงต่อไป พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่พักอาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียน เพราะในโครงการฯ มีผู้อยู่อาศัยกันเป็นจำนวนมาก หลากหลายอาชีพที่ต้องออกไปประกอบอาชีพ ในสถานที่ต่างๆ บางรายไปในสถานที่สุ่มเสี่ยงและอาจสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ โควิด 19 ได้


ด้าน นาย อเนก พรมเนตร หัวหน้าเคหะชลบุรี 1 พัทยา กล่าวว่า ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ทางการเคหะฯ จะนำถุงยังชีพพร้อมกับ ข้าวกล่อง จำนวน 400 กล่อง มามอบให้ผู้ที่เดือดร้อนและผู้ที่ถูกกักตัวในโครงการฯ โดยมีตัวแทนนิติบุคคลแต่ละนิติ เป็นตัวแทนมารับมอบและนำไปแจกจ่าย ต่อไป
นาย ดนวัต ศุขรัตน์ กล่าวว่า ในส่วนของทางนิติบุคคลฯ ได้บริหารจัดการในส่วนนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ การเคหะฯ และผู้ใจบุญพร้อมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ อ.ส.ม. และคณะกรรมการฯ นำไปมอบแก่ ผู้ที่กักตัวอยู่ในห้อง โดยในโครงการบ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียน มีผู้ที่กักตัวในห้อง และเป็นผู้ที่สุ่มเสี่ยงและสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ตกวันละ 50-70 คน