Input your search keywords and press Enter.

ลานกิจกรรมสู่พื้นที่เยียวยา ผู้ประสบภัยไวรัสโควิด 19

จากกรณีที่เชื้อไวรัสโควิด 19 มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกวัน สร้างผลกระทบทางภาคเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีนั้นถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม มีธุรกิจเปิดตัวรองรับนักท่องเที่ยวมากมาย


หลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ทำให้สถานประกอบการสู้ความซบเซาไม่ไหว จึงต้องจำใจปิดตัวลงทั้งชั่วคราวจนถาวร ส่งผลกระทบให้มีประชาชนตกงานเป็นจำนวนมาก โดยในเมืองพัทยานั้น ยังมีผู้ที่มีจิตศัทธาใช้กำลังทรัพย์นำข้าวของออกมาแจกจ่าย บรรเทาความทุกข์ร้อนให้ประชาชน


พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้างานเทศกิจ สำนักปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า ที่ลานกิจกรรม แหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ถูกสร้างด้วยพื้นสีฟ้าสวยงาม เพื่อให้ประชาชน เข้ามาทำกิจกรรม แต่เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงมีมาตรการห้ามรวมกลุ่มในพื้นที่ ประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อมีผู้ใจบุญประสงค์จะเข้ามาแจกสิ่งของบรรเทาทุกข์ ทางเมืองพัทยานำโดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เล็งเห็นว่าลานกิจกรรมนั้นมีพื้นที่โล่งกว้าง จึงจัดให้เป็นพื้นที่แบ่งปัน หรือลานบุญ สำหรับกลุ่มผู้ใจบุญที่มาแจกสิ่งของเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน


โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้ากิจการพิเศษของเมืองพัทยา จัดระบบระเบียบในการแจก เพื่อไม่ให้เกิดการร่วมตัวจำนวนมาก โดยกำหนดช่วงเวลา 08.00 น. 12.00 น. 17.00 น. ทางเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่มารับของแจกก่อนเข้าลาน มีเจลล้างมือ รวมถึงการจัดระยะห่าง หลังจากได้รับของแจกแล้วประชาชนจะต้องเดินทางกลับทันที ห้ามมาร่วมกลุ่ม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งในโอกาสต่อไปนั้นอาจจะพิจารณาให้มีการแจกในจุดอื่นเพิ่ม เพื่อกระจายให้ได้รับกันอย่างทั่วถึง หากผู้ใดประสงค์จะนำสิ่งของมาแจกสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
นอกจากนี้ยังได้สอบถามกับประชาชนที่มารอรับของแจก บางรายเมื่อได้รับก็จะนั่งรับประทานเลยด้วยความเอร็ดอร่อย ได้เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ ทุกคนมีอาชีพพอหาเลี้ยงตัวเองได้ แต่หลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้น ก็แทบไม่มีรายได้เลย เคยมีเงินเก็บก็นำออกมาใช้จนหมด จนกลายเป็นหนี้เป็นสิน ค่าเช่าห้อง ไม่พอจ่าย ต้องมาคอยรอข้าวกล่องที่เอามาแจกประทังชีวิต บ้างครั้งได้หลายกล่องก็จะนำไปฝากข้างบ้าน บ้างครั้งก็จะรับแค่พอกินเท่านั้น เพราะแต่ละวันนั้นจะมีกลุ่มคนใจดีมาแจกหลายกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสำเร็จ ซึ่งหากขอได้ก็อยากได้ของอุปโภค เช่น สบู่ ยาสีฟัน หรืออาหารแห้งต่างๆ แต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดกับผู้ที่นำมาแจก เกรงว่าจะเสียกำลังใจ และต้องขอขอบคุณกลุ่มผู้ใจบุญทุกๆคนด้วย ที่ยังมีจิตใจเมตตานำสิ่งของมาช่วยเยียวยาประชาชนด้วยกัน