Input your search keywords and press Enter.

กองเรือยุทธการ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบของเล่น ให้เด็ก และเยาวชน ณ มูลนิธิบ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ ส่งผ่านกำลังใจร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

วันที่ 27 ก.ค.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบหมายให้ น.อ.วุฒิชัย ภู่เจริญยศ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วย น.อ.วรุณ วีรกุล นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบของเล่นให้แก่เด็ก และเยาวชน ณ มูลนิธิบ้านครูบุญชู อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในรูปแบบ NEW NORMAL


จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด-19 อย่างรุนแรง ซึ่งจังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบในการดำรงชีวิตในเกือบทุกด้าน กองเรือยุทธการจึงได้จัดกิจกรรมของการส่งมอบความห่วงใย และร่วมแบ่งปัน ให้กับผู้ที่ได้รับความลำบากท่ามกลางสภาวะวิกฤต ด้วยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมกับมอบของเล่นให้กับเด็กพิเศษ จำนวน 220 คน


กองเรือยุทธการยังคงให้ความสําคัญกับเด็ก และเยาวชน ไม่ว่าจะมีความปกติหรือเด็กพิเศษ ต้องได้รับความเสมอภาคในการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะวิกฤต เพื่อสร้างสังคมแห่งการเห็นอกเห็นใจ และการแบ่งปัน อย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่มุ่งหวังให้หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือให้ความช่วยเหลือ และอยู่เคียงข้างประชาชนไปจนกว่าจะฝ่าวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ