Input your search keywords and press Enter.

นครแหลมฉบัง สนับสนุนรถรับส่งผู้ป่วยโควิด 19 หวังแบ่งเบาภาระโรงพยาบาล


ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร เทศบาลนครแหลมฉบัง, นางจิดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายสุขุม อินแดง และนายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้ร่วมกันบริจาคเงินส่วนตัว ซื้อรถยนต์กระบะ เพื่อช่วยเหลือรับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ตามคำร้องขอ ไปยังสถานพยาบาล


นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร เทศบาลนครแหลมฉบัง กล่าวว่า ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง มีความห่วงใยประชาชน ในสถานการณ์การติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีการระบาดได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะการนำผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล จึงได้นำเงินสดส่วนตัว มาร่วมกัน จัดซื้อรถยนต์กระบะ นำมาดัดแปลงใส่หลังคา ก่อนที่จะบริจาคศูนย์พักคอย เทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อใช้ในการส่งตัวผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม สถานพยาบาล หรือศูนย์พักคอย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน


นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร เทศบาลนครแหลมฉบัง กล่าวต่อว่า เรื่องนี้เป็นความห่วงใยของ ผู้บริหาร เทศบาลนครแหลมฉบัง และก็เห็นตรงกันว่ายามที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อน อะไรที่ช่วยเหลือได้ พวกเราก็เต็มใจช่วยอย่างเต็มที่ วันนี้ก็ได้ให้ทางเทศบาลนครแหลมฉบัง ไปนำตกแต่งทั้งภายในและภายนอกให้สวยงาม ก่อนจะมีการส่งให้ใช้งานอีกครั้งต่อไป


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645